top of page

Sağlık Sigortaları

ÖNCE SAĞLIK

Klinik

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanız özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getiriyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile TSS Poliçeniz, yatarak ve ayakta tedavileriniz ile muayeneleriniz için özel hastanelere ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılıyor

Kamu çalışanları, eş ve çocuklarına özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile size özel fiyatlar ve fırsatlar sağlıyor.

Kamu Çalışanlarına Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Doktor ' s Randevu

Özel Sağlık Sigortası

 Özel Sağlık Sigortası ürünleri arasından ihtiyaçlarınıza yönelik olanı tercih ederek geleceğinizle ilgili önemli bir sağlık planlamasına sahip olabilirsiniz. Ürünler içerisinde yer alan yatarak tedavi, doktor muayenesi ve ilaç giderleri, laboratuvar hizmetleri, fizik tedavi, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, gebelik takip giderleri gibi ayakta tedaviye ilişkin giderler ile, yurt dışı yatarak tedavi ve yurt dışı ayakta tedavi hizmetlerini de kapsayabilen paket ürünler arasından tercihinize göre sağlık sigortanız kapsamına dahil edebilirsiniz. Gerekli durumlarda normal şartlarda ödeyeceğiniz sağlık giderlerinin çok daha altında bir maliyet ile tedavilerinizi en kaliteli hizmetlerle gerçekleştirirsiniz.

bottom of page